Χάρτης αιθουσών, εργαστηρίων και γραφείων καθηγητών

Κυρίως για τους πρωτοετείς φοιτητές που δεν ήταν στην υποδοχή: https://goo.gl/kae3GZ
Κ.Ράντος