Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών – Θεωρία

Η θεωρία του μαθήματος δε θα πραγματοποιηθεί αύριο λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση της θα γίνει τη Δευτέρα 12:00-14:00 στην αίθουσα της Τηλεματικής.
Κ.Ράντος