Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν δια ζώσης την Τετάρτη 20/10 και ώρα 8:15.
Κ.Ράντος