Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ – Έναρξη διαλέξεων

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 07/10/2020 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω του ΖΟΟΜ. Τα στοιχεία σύνδεσης στο ΖΟΟΜ αναγράφονται στην σελίδα του μαθήματος στο moodle που θα βρείτε εδώ και συγκεκριμένα στο φόρουμ ανακοινώσεων του μαθήματος που θα βρείτε εδώ. Στην σελίδα του μαθήματος μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω απλής εγγραφής.