Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ

Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές θέλουν να αναλάβουν προαιρετική εργασία (με μέγιστο 2 μονάδες) στο μάθημα «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ», να δημιουργήσουν ομάδες των 2 ατόμων και να στείλουν e-mail στον καθηγητή του μαθήματος κ. Τερζόπουλο Γεώργιο στην διεύθυνση gterzopo@teiemt.gr.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1/11/2016