Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν με το παλιό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να γνωρίζουν ότι το μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» του νέου προγράμματος σπουδών αντικαθιστά το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» του παλαιού προγράμματος σπουδών.