Αναβολή Μαθημάτων Καθηγητή Γ. Παπακώστα

Τα παρακάτω μαθήματα της Τρίτης (24/11/2015) αναβάλλονται λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα.

«Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» (Θεωρία και Εργαστήριο)
«Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων» (Θεωρία και Εργαστήριο)

Τα εργαστήρια την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ενώ τα χαμένα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Δρ. Γεώργιος Α. Παπακώστας