Αναβολή Μαθημάτων Καθηγητή Γ. Παπακώστα

Τα μαθήματα (θεωρία και εργαστήριο) της Τετάρτης 31/10 (Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός) και της Πέμπτης 1/11 (Αναγνώριση Προτύπων) αναβάλλονται
λόγω προγραμματισμένης απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου RONNI(Increasing the well being of the population by RObotic and ICT based iNNovative educatIon).
Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας