Αναβολή Μαθημάτων Καθηγητή Γεώργιου Παπακώστα

Τα μαθήματα του Καθηγητή Γεώργιου Παπακώστα για το χρονικό διάστημα 15/4-19/4 και 6/5-10/5 αναβάλλονται λόγω προγραμματισμένου ταξιδίου του διδάσκοντα στο εξωτερικό στα πλαίσια του έργου CybSPEED.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας