Αναβολή Εργαστηρίων Τεχνικές Προγραμματισμού

Αναβολή Εργαστηρίων Τεχνικές Προγραμματισμού

Τα εργαστήρια Τεχνικών Προγραμματισμού της 22/3/2019, 8-10πμ, 10-12 και 12-2μμ αναβάλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.