Αναβολή Α.Π. Εισαγ. στον Προγραμματισμό Ιστού 27/3/17

Λόγω έκτακτου κολλήματος του διδάσκοντα οι Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Παγκόσμιου Ιστού δε θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27/3/2017.

Θα γίνει αναπλήρωση μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.