Αναβάθμιση Πλατφόρμας Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (Courses/Course Assistant)

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνω πως αναβαθμίστηκε η πλατφόρμα διαχείρισης ομάδων μαθημάτων.

Με εκτίμηση,
Β.Τσουκαλάς