Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΤΕΙ ΑΜΘ την Τρίτη 10/1/2017

Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΤΕΙ ΑΜΘ την Τρίτη 10/1/2017 λόγω καιρικών συνθηκών.