Αναπλήρωση μαθήματος Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργ.

Οι φοιτητές των εργαστηρίων του Καζανίδη Ιωάννη (Τμήματα Τετάρτης) καλούνται να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια αναπλήρωσης την Δευτέρα 5/11/18 ως ακολούθως

Τμήμα Ε1 –> Δευτέρα 13.00 στο εργαστήριο WIN I
Τμήμα Ε2 –> Δευτέρα 14.00 στο εργαστήριο WIN I
Τμήμα Ε3 –> Δευτέρα 15.00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ
Τμήμα Ε4 –> Δευτέρα 16.00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ
Τμήμα Ε5 –> Δευτέρα 17.00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ
Τμήμα Ε6 –> οποιαδήποτε από τις προηγούμενες ώρες

Αν κάποιος φοιτητής έχει άλλο εργαστήριο την ίδια ώρα μπορεί να παρακολουθήσει στην επόμενη ή προηγούμενη ομάδα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα στο kazanidis@teiemt.gr