Αναπλήρωση Μαθηματικά II (Διόρθωση)

Τη Παρασκευή 07-06-2019 και ώρες 14:00 – 17:00 θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος, στην αίθουσα Α1.

Ο διδάσκων