Αναπλήρωση εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (για τις ομάδες Ε1,Ε2,Ε3)

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου της Τρίτης 14/5/19 για τις ομάδες Ε1,Ε2 και Ε3 θα γίνει όπως:
Ομάδα Ε1 Δευτέρα 20/5/19 και ώρες 10-12
Ομάδα Ε2 Δευτέρα 20/5/19 και ώρες 12-14
Ομάδα Ε3 Δευτέρα 20/5/19 και ώρες 14:30-16:30