Αναπλήρωση εργαστηρίου Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων που αναβλήθηκαν την Τρίτη 9/4/2019 θα αναπληρωθούν ως εξής:

Τμήμα Ε3 – Δευτέρα 15/4 15:00-16:00
Τμήμα Ε4 – Δευτέρα 15/4 16:00-17:00
Τμήμα Ε5 – Τετάρτη 17/4 16:00-17:00
Τμήμα Ε6 – Τετάρτη 17/4 17:00-18:00