ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πανεπιστημιάδα αγώνων σκακιού, σκοποβολής, στίβου και επιτραπέζιας αντισφαίρισης να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 7/4/2017 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση rsarafoudi@teiemt.gr. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΛΗΤΗ.
2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ.
4. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
5. ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ

Η υπεύθυνη του Γυμναστηρίου
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Σαραφούδη Ουρανία