Ανακοίνωση Καθηγητή Καμπουρλάζου

Ώρες γραφείου του Καθηγητή Καμπουρλάζου (γραφείο Β1 22 στο κτίριο της βιβλιοθήκης): Κάθε Πέμπτη 12:00 – 14:00.

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφή σε εργαστήριο του Καθηγητή Καμπουρλάζου:

1) Η εγγραφή στο εργαστήριο του μαθήματος του Ε” εξαμήνου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» και η δημιουργία τμημάτων και ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6/10 στις 14:00 στο εργαστήριο Windows-II.

Κατ” εξαίρεση μόνον για τους εθελοντές του 7oυ Πανελλαδικού Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του διδάσκοντα καθηγητή κ. Βασ. Καμπουρλάζου την Τετάρτη 5/10 στις 12:00 το μεσημέρι.

2) Η Θεωρία του μαθήματος του Ε” εξαμήνου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την Παρασκευή 7/10 στις 8:00 στην αίθουσα Α1.

3) Η Θεωρία του μαθήματος του Ζ” εξαμήνου «Ρομποτική – Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με Μηχανές» θα ξεκινήσει, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την Παρασκευή 7/10 στις 11:00 στην αίθουσα Α1.

Ο Διδάσκων,
Καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος