Αναγνώριση Προτύπων – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τελικά τμήματα του εργαστήριου (έναρξη 10/10) όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις δηλώσεις έχουν ως εξής: