Αλλαγή ώρας Εργ. τμήματος Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού στις 29/11/2017

Λόγω κωλύματος του διδάσκοντα, το εργαστηριακό τμήμα Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού της Τετάρτης 29/11/2017 10:00-11:00 μεταφέρεται την Τρίτη 28/11/2017 14:00-15:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε email στο kazanidis@teiemt.gr