Αλλαγή μέρας του επόμενου μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Πολυμέσα» δεν θα γίνει την Τετάρτη 21/3 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.
Η αναπλήρωσή του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 23/3 στις 14:00 στην αίθουσα της Τηλεματικής.