Αλλαγή ημερομηνίας θεωρίας «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου»

Η θεωρία του μαθήματος, κατ’εξαίρεση αυτήν την εβδομάδα, δε θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 18/05 αλλά την Παρασκευή 19/5 και ώρα 09:00 λόγω άλλων σημαντικών καθηκόντων.
Κ.Ράντος