Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Θεωρία

Η διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος θα γίνεται με τη χρήση μεθόδων (ZOOM) εξ’αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση του συνδέσμου παρακολούθησης (έχει ανακοινωθεί στην σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη εκπαίδευση – Announcements)και με βάση το ισχύον πρόγραμμα διδασκαλίας, με ημέρα έναρξης την 31/3.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας