Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9/6 στις 09:00 στην αίθουσα Windows I.
Οι σημειώσεις του εργαστηρίου βρίσκονται στην σελίδα του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Python)» στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.

Παρακαλούνται όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της φόρμας.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας