Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τμήματα του εργαστηρίου για το μάθημα «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων» όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις παρατίθενται παρακάτω.

Σημειώνεται ότι : (1) Το εργαστήριο θα γίνεται ανά 15 μέρες, ξεκινώντας (13/10/2016) με τα εργαστήρια Ε1,Ε2,Ε3 και συνεχίζοντας (20/10/2016) με τα εργαστήρια Ε4,Ε5,Ε6. (2) Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν το εργαστήριο τελική δεν έχουν συμπεριληφθεί στα τμήματα και θα εξεταστούν στο τέλος του εξαμήνου.