Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Οδηγίες Εξέτασης ΕΕ 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με αυτοματοποιημένο τεστ που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης και ανάπτυξης μέσω τις πλατφόρμας moodle (https://moodle.cs.ihu.gr/).

Η εξέταση θα ενεργοποιηθεί 15/06/2021 09:15πμ και θα απενεργοποιηθεί 10:00 πμ. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά. Δυνατότητα έναρξης του τεστ θα υπάρχει και μετά την 09:15πμ ωστόσο, η ολοκλήρωση της εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 10:00πμ.

Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει:

1. Να έχετε κάνει reset στον υπολογιστή σας.
2. Να έχετε δοκιμάσει την σωστή λειτουργία της κάμερας και του μικροφώνου σας.
3. Να έχετε συνδεθεί στο Zoom (πληροφορίες σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση(https://moodle.cs.ihu.gr/), στις Ανακοινώσεις) στις 09:00πμ μέσα από το οποίο θα γίνει η ταυτοποίηση σας με την προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας. Η ταυτοποίηση σας θα γίνεται οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εξέτασης.
4. Να μπείτε στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Εξέταση ΕΕ 2021). Η εξέταση θα είναι διαθέσιμη μετά την 09:15πμ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι ερωτήσεις θα έρχονται διαδοχικά. Εφόσον έχετε απαντήσει σε μια ερώτηση, θα έρχεται η επόμενη χωρίς να μπορείτε να επιστρέψετε πίσω και να διορθώσετε μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση.

Σημειώσεις

1. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού e-mail σας όπως είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.
2. Θα πρέπει να έχετε εγγραφή στο μάθημα στο Moodle (https://moodle.cs.ihu.gr/) και στο προφίλ σας (στο moodle) θα πρέπει να έχετε βάλει το ιδρυματικό λογαριασμό e-mail σας καθώς και το σωστό όνομα και επώνυμο.