Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Εξέταση Εργαστηρίου

Η εξέταση του εργαστηρίου «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων» θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Σημείωση: Στα τμήματα έχουν συμπεριληφθεί μόνον οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν κοπεί από απουσίες.