Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Εργαστήριο

Το εργαστήριο του μαθήματος «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων» έχει καταργηθεί και ως εκ τούτου δεν θα διδαχθεί το τρέχον εξάμηνο.
Οι φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στο παρελθόν και έχουν κοπεί από βαθμό (όχι από απουσίες) θα εξεταστούν
στο τέλος του εξαμήνου στην ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. Σχετική ανακοίνωση για την συμμετοχή στην ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ θα βγει δύο εβδομάδες πριν την εξεταστική περίοδο.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας