5 (Μηχανικών Πληροφορικής) Υπολογιστική Νοημοσύνη – Ανακοίνωση

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 5
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, Γενικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Εξέταση από απόσταση την Δευτέρα 30 /08 /2021, ώρες 10:30 – 13:30.
Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom.

Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος:
Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.