4ο Intenational Summer School on Organic Photovoltaic Systems

Το 4ο Intenational Summer School on Organic Photovoltaic Systems θα γίνει στο χώρο του ΤΕΙ Καβάλας από 1 έως 10 Ιουλίου 2019, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ερευνητικό Κέντρο INES και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Lille, και με την συνδρομή του προγράμματος Erasmus+.

Σκοπός είναι η προσέλκυση συμμετεχόντων, είτε από το εσωτερικό του Ιδρύματος, είτε και από οποιοδήποτε άλλο πεδίο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://kedivim.teiemt.gr
Σελίδα Facebook Κέντρου Δια Βιου Μάθησης ΤΕΙ ΑΜΘ
Σελίδα Facebook του Summer School