2022-2023 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΟ MOODLE TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΣ ΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΟΚ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023