2 Θέσεις Πρακτικής Ασκησης στη Stone Group

2 Θέσεις Πρακτικής Ασκησης στη Stone Group

H εταιρία Stone Group, αναζητά 2 φοιτητές από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής για πρακτική άσκηση στην έδρα της στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης.
Παρακάτω μια σύντομη περιγραφή των θέσεων.

 1. Στο τμήμα IT με κύρια καθήκοντα
  a. Τεχνική Υποστήριξης Software
  b. Τεχνική Υποστήριξης Hardware
  c. Υποστήριξη στα δίκτυα
 2. Στη Διεύθυνση Παραγωγής
  a. Μηχανοργάνωση διοικητικών λειτουργιών παραγωγής
  b. Δημιουργία templates για την μέτρηση και παρακολούθηση της παραγωγικότητας
  c. Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

Επιπλέον απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην κα Ευα Παρτάλα (eva.p@stonegroup.gr)  και να κανονίσουν συνέντευξη για την επιλογή τους.