Εξετάσεις Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 Ασύρματα Δίκτυα/Αρχιτεκτονική Νεφών

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι στο Moodle έχουν ανακοινωθεί οι κανόνες διεξαγωγής καθώς και η εξεταστέα ύλη της εξεταστικής του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου 2021 για τα παρακάτω μαθήματα:
1. Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ
2. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στις ανακοινώσεις. Επίσης ενημερώνονται οι φοιτητές ότι κάθε επόμενη ανακοίνωση ή διευκρίνιση σχετικά με τις εξετάσεις θα γίνει αποκλειστικά στο φόρουμ ανακοινώσεων του κάθε μαθήματος και όχι εδώ!