ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και επομένως και του τμήματος Πληροφορικής θα παραμείνουν κλειστές από 03.08.2020 έως 14.08.2020.