Τρέχουσα διδακτέα ύλη στα μαθήματα Λειτουργικά Ι, ΙΙ και Μεταγλωττιστές

Ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι η καταγραφή των τμημάτων των Αγγλικών βιβλίων από τα οποία συνήθως παρουσιάζω υλικό στα μαθήματα, για να μπορείτε να το διαβάζεται προσεκτικά για εμπέδωση. Επίσης προφανώς βοηθά πολύ όποιους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα.

Τρέχουσα παραδοτέα ύλη με αφετηρία τα ξενόγλωσσα βιβλία

Λειτουργικά Ι

1. Tanenbaum, Introduction σελ. 1-80
2. Tanenbaum, Processes and threads σελ. 85-170
3. Από το Understanding the Linux Kernel, ενότητα «Kernel Preemption», σελ. 190-192


Λειτουργικά II – Θεωρία


1. Understanding the Linux Kernel σελ. 35-45
2. Linux Kernel Development, Chapter 3, σελ 23-40
3. Linux Kernel Development, Chapter 4, Process Scheduling, p. 41-69
4. Linux Kernel Development, Chapter 12, Memory Management, p. 231-260
5. Linux Kernel Development, Chapter 13, The Virtual Filesystem, p. 261-289

Λειτουργικά ΙΙ – Εργαστήριο
1. How Linux Works, κεφάλαιο 2, Basic commands and directory hierachy
2. How Linux Works, κεφάλαιο 3, Devices
3. How Linux Works, κεφάλαιο 4, Disks and filesystems
4. How Linux Works, κεφάλαιο 5, How the linux kernel boots
5. How Linux Works, κεφάλαιο 6, How user space starts, p. 111-129

Μεταγλωττιστές

1. Scott, Εισαγωγή σελ. 3-41
2. Scott, Lexical analysis, Grammars, σελ. 41-51
3. Scott, σελ. 51-62
4. Scott, σελ. 67-75
5. Scott, σελ. 111-133
6. Scott, σελ. 134-162
7. Scott, σελ. 219-228

Στέργιος Παπαδημητρίου