Τρέχουσα διδακτέα ύλη στα μαθήματα Λειτουργικά Ι, ΙΙ και Μεταγλωττιστές

Ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι η καταγραφή των τμημάτων των Αγγλικών βιβλίων από τα οποία συνήθως παρουσιάζω υλικό στα μαθήματα, για να μπορείτε να το διαβάζεται προσεκτικά για εμπέδωση. Επίσης προφανώς βοηθά πολύ όποιους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα.

Τρέχουσα παραδοτέα ύλη με αφετηρία τα ξενόγλωσσα βιβλία

Λειτουργικά Ι

1. Tanenbaum, Introduction σελ. 1-80, Processes and threads σελ. 85-119

Λειτουργικά II

1. Understanding the Linux Kernel σελ. 35-45
2. Εργαστήριο,
How Linux Works, κεφάλαιο 2, basic commands and directory hierachy
How Linux Works, κεφάλαιο 5, how the linux kernel boots

Μεταγλωττιστές

1. Scott, Εισαγωγή σελ. 3-41
2. Scott, Lexical analysis, Grammars, σελ. 41-51
3. Scott, σελ. 51-62

Στέργιος Παπαδημητρίου