ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Όσοι σπουδαστές δικαιούνται και θέλουν να δώσουν το εργαστήριο του μαθήματος ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στην Τελική Εξέταση, παρακαλούνται να στείλουν email μέχρι 31-10-2015, στην διεύθυνση tsirigo@teikav.edu.gr με θέμα: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σημειώνεται πως:

  1. Δικαιούνται να συμμετέχουν στην Τελική Εξέταση ΜΟΝΟΝ όσοι παρακολούθησαν το μάθημα σε παλιότερο εξάμηνο, έδωσαν εξετάσεις και δεν πέτυχαν.
  2. Όσοι παρακολούθησαν το μάθημα με άλλον καθηγητή στο παρελθόν, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορούν να συμμετέχουν στην Τελική Εξέταση. Στο εξής θα πρέπει να το ξαναπαρακολουθήσουν.