ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΕ

Όσοι σπουδαστές δικαιούνται και θέλουν να δώσουν το εργαστήριο του μαθήματος ΣΑΕ στην Τελική Εξέταση, παρακαλούνται να στείλουν email μέχρι 31-3-2016, στην διεύθυνση tsirigo@teiemt.gr με θέμα: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΕ
Σημειώνεται πως:

  • Δικαιούνται να συμμετέχουν στην Τελική Εξέταση ΜΟΝΟΝ όσοι παρακολούθησαν το μάθημα σε παλιότερο εξάμηνο, έδωσαν εξετάσεις και δεν πέτυχαν.
  • Όσοι παρακολούθησαν το μάθημα με άλλον καθηγητή στο παρελθόν, θα πρέπει να σημειώσουν σε ποιό εξάμηνο το παρακολούθησαν και με ποιόν καθηγητή. Είναι η τελευταία φορά που θα μπορούν να συμμετέχουν στην Τελική Εξέταση. Στο εξής θα πρέπει να το ξαναπαρακολουθήσουν.