Σήματα & Συστήματα (Αναβολή μαθήματος)

Το μάθημα της θεωρίας Σήματα & Συστήματα (12.00-16.00), καθώς και η 1η κοινή εργαστηριακή ώρα (16.00-17.00), της Δευτέρας 12/11 αναβάλλεται λόγω της συμμετοχής μου στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την συνένωση των ΤΕΙΑΜΘ, ΤΕΙΚΜ, ΑΤΕΙΘ με το ΔΙΠΑΕ. Το Εργαστήριο του μαθήματος (17.00-21.00) θα γίνει κανονικά.
Ο Καθηγητής
Τσιριγώτης Γεώργιος