ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο αναρτώνται οι τελικές βαθμολογίες του εργαστηρίου (σελίδες 1,2,3 για τις Ομαδες Ο1,Ο2,Ο3 αντίστοιχα και σελίδα 4 για αυτούς που συμμετείχαν στην τελική εξέταση στις 04-06). Σε περίπτωση αιτήματος επαναβαθμολόγησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα έως και την Τετάρτη 12-06 στις 13:00 μμ.ΤΕΛΙΚΕΣ_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ