Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εργαστήριο Αναπλήρωσης και Τελική Εξέταση

Ανακοινώνεται ότι στις 28-05-2019 και ώρα 15:00 – 17:00 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο αναπλήρωσης – επανάληψης.

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου για όσους δεν παρακολουθούσαν τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθεί την 04-06-2019 στις 13:00 – 15:00 στην αίθουσα των windows ΙΙ.
Η εξεταστέα υλη του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εργαστήρια από 1 έως 10 που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Οσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στην τελική εξετάση παρακαλούνται να ελέγξουν αν το έχουν δηλώσει στην εφαρμογή https://labs.teiemt.gr/ (ομάδα: τελική εξέταση) και στην περίπτωση που δεν βρουν το όνομά τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα. Επίσης για την καλύτερη προετοιμασία της εξέτασης παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή αλλά δεν επιθυμούν τελικά να συμμετέχουν να ενημερώσουν τον διδάσκοντα.