ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του μαθήματος θα ξεκινήσει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18-02. Η δήλωση της ομάδας εργαστηρίου θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα https://labs.teiemt.gr/StudentWebApp/

Το ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ την ΤΡΙΤΗ 25-02 στην αίθουσα των Windows II, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος και ανάλογα με την ομάδα εργαστηρίου στην οποία θα έχετε εγγραφεί.