Προστασία και Ασφάλεια Δικτύων – Ομάδες Εργαστηρίων

Ο χωρισμός σε ομάδες και οι συμμετέχοντες στην τελική εξέταση του εργαστηρίου έχουν οριστικοποιηθεί όπως στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Για την ομαλή διεξαγωγή των εργαστηρίων, παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται στις ώρες που έχουν εγγραφεί.