Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη – Βαθμολόγηση 2ης Εργασίας

Η βαθμολόγηση της 2ης εργασίας του μαθήματος έχει ολοκληρωθεί και ο βαθμός με τα σχόλια είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (εκεί όπου έχατε υποβάλλει την εργασία σας).