Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη. Βαθμολογίες Εργασιών 3 και 4 και τελική εξέταση

Ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των εργασιών 3 και 4 του μαθηματος έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης στις αντίστοιχες εργασίες. Τα ονόματα των συμμετεχόντων στην τελική εξέταση (Τρίτη 04-06-2019, Windows II, 15:00 – 14:00) είναι διαθέσιμα στο labs.teiemt.gr (ΤΕΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1).