ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο αναρτώνται οι τελικές βαθμολογίες του μαθήματος. Υπενθυμίζεται ότι οι επι μέρους βαθμολογίες των εργασιών και της τελικής εξέτασης είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση αιτήματος επαναβαθμολόγησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα του μαθήματος (ktsik@teiemt.gr) έως και την Παρασκευή 21-06 στις 13:00 μμ.