Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη – Ομάδες

Ο χωρισμός σε ομάδες και οι συμμετέχοντες στην τελική εξέταση του μαθήματος έχουν οριστικοποιηθεί όπως στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται στις ώρες όπου έχουν εγγραφεί.