Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη. Επαναληπτικό μάθημα και ημερομηνία τελικής εξέτασης

Ανακοινώνεται ότι στις 28-05-2019 και ώρες 17:00 – 19:00 θα πραγματοποιηθεί επανάληψη του μαθήματος.

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 04-06-2019 στις 15:00 – 17:00 στην αίθουσα των Windows ΙΙ.
Η εξεταστέα υλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ενότητες από 1 έως 6 που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (η ενότητα 7 είναι εκτός ύλης).

Οσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στην τελική εξετάση (δηλαδή όσοι έχουν υποβάλλει επιτυχώς τις εργασίες τους στην πλατφόρμα, αλλά δεν παρακολουθούσαν το μάθημα) παρακαλούνται να ελέγξουν αν το έχουν δηλώσει στην εφαρμογή https://labs.teiemt.gr/ (ομάδα: τελική εξέταση) και στην περίπτωση που δεν βρουν το όνομά τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα.

Επίσης για την καλύτερη προετοιμασία της εξέτασης παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει παλαιότερα συμμετοχή στην τελική εξέταση (μέσα από την εφαρμογή) αλλά δεν επιθυμούν τελικά να συμμετέχουν να ενημερώσουν τον διδάσκοντα.