ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος (θεωρία – ασκήσεις πράξης) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 19-02 (17:00 – 21:00) στην αίθουσα των Windows II, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος. Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, περαιτέρω διευκρινήσεις θα δοθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης διάλεξης.