ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα να εγγραφούν στις δύο ομάδες (ΟΜΑΔΑ 1, 17:00 – 19:00 και ΟΜΑΔΑ 2 , 19:00 – 21:00) μέσω της πλατφόρμας https://labs.teiemt.gr/ (παρακαλώ πολύ να μην υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις σε σχέση με την χθεσινή δήλωση των ομάδων για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στους φοιτητές που έρχονται από μακρυά και διευκολύνονται σημαντικά δηλώνοντας την ΟΜΑΔΑ 1)
Οι φοιτητές που δε θα το παρακολουθούν αλλά επιθυμούν να προσέλθουν στην τελική εξέταση και να υποβάλλουν κανονικά εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πρέπει δηλωθούν στην ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. Οι πλεονάζοντες φοιτητές εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να δηλωθούν στην ομάδα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ προκειμένου να κατανεμηθούν αργότερα σε κάποια ομάδα. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για τη δήλωση των ομάδων μέχρι αύριο Πέμπτη 21-02 στις 12:00 μμ.